För dig som kund

En vind som renoveras

Felanmälan

Vi vill självklart att alla bostäder och ytor vi bygger och utför arbete på ska vara felfria. Ibland kan det dock uppstå problem som behöver åtgärdas.

Om fel uppstår på arbete utfört av MPG Bostad AB används detta formulär. Ärendet kommer då att registreras, och vi kommer att gå igenom det och göra en bedömning. Observera att svarstiden kan variera beroende på ärendets omfattning. Om felet uppstått inom garantitiden för projektet kommer vi att boka en tid med dig för att åtgärda det.

Vid mindre problem hänvisar vi till den s.k. boendepärmen som överlämnats vid inflyttning. Där finns all information kring felsökning, drift, garantier, underhåll och skötsel samt kontaktuppgifter till leverantörer av exempelvis vitvaror.

Om det uppstår fel eller problem med bostaden som du själv inte kan åtgärda (så som värme, vatten avfall och avlopp) som inte utförts av MPG Bostad AB hänvisar vi till respektive leverantör av vara eller tjänst, alternativt din fastighetsförvaltare eller bostadsrättsförening. Vilket ansvar föreningen och den boende har framgår i föreningens stadgar.