Nya hem under gamla tak
– det här är MPG Bostad

Renovering av en råvind

Om oss

MPG Bostad är en fastighetsutvecklare som primärt arbetar med utveckling inom befintliga fastigheter. Vi tillvaratar outnyttjade utrymmen och tillser att det skapas nya attraktiva bostäder.

Vi är specialiserade på att hitta värden där andra bara ser onödiga utrymmen. Vi har erfarenhet av att skapa lyxiga bostäder av råvindar, föreningslokaler, tidigare soprum, cykelförvaringar, gamla källarlokaler och andra utrymmen som inte utnyttjas optimalt. Vi bygger även om många gamla kontors- och verksamhetslokaler som är svåruthyrda, eller där hyresintäkten inte är tillräckligt god jämfört med att få in stora intäkter från nybyggda bostäder.

En vit hall

Grundarna

Petter Gryding har över fjorton års erfarenhet inom bygg- och golvindustrin, bland annat som VD för Ett Golv Stockholm.

Lars Niklasson har varit egenföretagare inom bygg - och fastighetsbranschen sedan han gjorde sitt första fastighetsförvärv vid tjugo års ålder. Har bland mycket annat grundat Finess Bygg i liten skala och drivit upp verksamheten till vad den är idag.

Petter Gryding och Lars Niklasson

Hur vi jobbar

Vi utför hela processen från bostadsrättsföreningens befintliga stadie till att nya bostäder färdigställts och nya medlemmar flyttat in. MPG Bostad lämnar garantier för samtliga arbeten som MPG Bostad utför. Först upprättar vi en förstudie med arkitektritning som ger förslag på hur ytan kan nyttjas. Samtidigt gör våra projektledare en utredning av de byggtekniska förutsättningarna för att säkerställa en hållbar modell och säkerställa ett lönsamt projekt.

Ett älde hus som är renoverat utvändigt.